Sám som doživotne odkázaný brať warfarin (od roku 1999).

V súvislosti so zdravotnými ťažkosťami sa častokrát spomína kvalita života. Kvalita života sa v sekunde dokáže zmeniť. Mohli by o tom hovoriť ľudia, čo sú dnes na vozíčku napr. po autonehodách. Je veľa skupín, ktorým ich či už dočasná, alebo trvalá diagnóza "prevráti svet hore nohami". U mňa nastal veľký zlom v mojich necelých 37 rokoch. Vtedy mi v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb  v Bratislave museli operovať srdce a vymeniť aortálnu chlopňu za umelú. Aj touto cestou chcem poďakovať Bohu a všetkým z tohto Ústavu za druhú šancu, ktorú som v živote dostal. Boli ste Fantastickí !

Chcem mojimi blogmi a článkami pomôcť ľuďom odkázaných na warfarin. Ľuďom, ktorí sú v tejto chvíli odkázaní na riedenie krvi.

Všetko o čom sa dočítate na tomto WEBe, som osobne zažil, alebo skúsil. Žiaden článok na tomto blogu sa nezakladá na výmysloch, domnienkach, teóriách. LEN a LEN vlastné skúsenosti a zážitky.

Treba si ale uvedomiť, že každý sme iní. Je nás na Zemi 7 miliárd a pritom sme každý jeden originál. Neopakovateľný, výnimočný, je to pre mňa fascinujúce.

Na každého pôsobí warfrin inak. Takže moje skúsenosti nemusia úplne presne zodpovedať tým vašim. Každopádne som presvedčený, že pre mnohých z vás, budú informácie z tohto blogu užitočné.

Je mi veľmi blízka filozofia z tohto videa. Stojí za to, pozrieť ho.

Pavol Valúch

Máte otázku ? Pýtajte sa.